==> Sự Kiện Quà Nạp Thẻ <==

* Điều kiện áp dụng: Tất cả tân thủ tham gia vào máy chủ mới
* Cách nhận quà: Khi nạp xong, lên hệ ngay tin nhắn Page này cho BQT, đọc tài khoản nạp và sẽ nhận được CODE quà nạp lần đầu.
* Phần thưởng nạp thẻ lần đầu:
- Mốc 200k: Ngẫu nhiên ngựa 8x (khóa vĩnh viễn) + 10 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).
- Mốc 500k: Chiếu Dạ (khóa vĩnh viễn) + 10 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).
- Mốc 1 Triệu: Phi Vân (khóa vĩnh viễn) + 10 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).
- Mốc 2 triệu: Bôn Tiêu (khóa vĩnh viễn) + 20 TTL Đặc Biệt (khóa vĩnh viễn).
- Mốc 3 triệu: Bôn Tiêu (khóa vĩnh viễn) + Hoàng Kim Bội Thứ 1 + 20 TTL Đặc Biệt .
- Mốc 5 triệu: Phiêu Vũ (khóa vĩnh viễn) + Hoàng Kim Bội Thứ 2 + 30 TTL Đặc Biệt  .
- Mốc 8 triệu: Xích Long Câu (khóa vĩnh viễn) + Hoàng Kim Bội Thứ 3 + 40 TTL Đặc Biệt .
 
* Có thể cộng dồn lần nạp với nhau (ví dụ này đạt 500k mà không nhận để dành bữa sau nạp 500k sẽ tính là mốc 1 tr còn bạn nhận thì lần sau nạp chỉ được tính mốc cho nhân vật khác và tính lại từ đầu), mỗi nhân vật chỉ có 1 lần nhận mốc, nên để dành cao hơn rồi nhận.