Nhằm mang đến trải nghiệm chân thực và đỡ vất vả hơn cho Tân Thủ trong quá trình cày cuốc, bổn trang hỗ trợ quà tặng tân thủ theo từng mốc cấp nhân vật. Quà tặng gồm nhiều bảo vật thiết yếu cho tân thủ như: ngựa, bí kíp, vật phẩm hoạt động,.... sẽ đồng hành quý nhân sĩ trong suốt thời gian bôn tẩu giang hồ. Các nhân sĩ nhận quà tặng tại Cẩm Nang Đồng Hành nhé.

+ Cấp 20: Trường Mệnh Hoàn, Gia Bào Hoàn, Phi Tốc Hoàn, Giày Kim Phong.

+ Cấp 30: Dây Chuyền Kim Phong.

+ Cấp 40: Túc Sương Cấp 5, Nón Kim Phong, Áo Kim Phong.

+ Cấp 50: Ngọc Bội Kim Phong, Nhẫn Kim Phong.

+ Cấp 60: Bao Tay Kim Phong, Đai Lưng Kim Phong.

+ Cấp 70: Túc Sương Cấp 9.

+ Cấp 80: Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (7 ngày), Nhẫn Kim Phong.

+ Cấp 90: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Tinh Hồng Bảo Thạch, 1 Quế Hoa Tửu, 1 Bí Kíp 9x tự chọn skill.

+ Cấp 100: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Tinh Hồng Bảo Thạch, 1 Quế Hoa Tửu, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 110: 2 Lễ Bao Năng Động, 1 Tinh Hồng Bảo Thạch, 1 Quế Hoa Tửu, 1 Phi Vân (15 Ngày).

+ Cấp 120: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Tinh Hồng Bảo Thạch, 1 Quế Hoa Tửu, 1 Tử Mẫu Lệnh, 1 Bí Kíp 120.

+ Cấp 130: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Tinh Hồng Bảo Thạch, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp).

+ Cấp 140: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 150: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 160: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 170: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 180: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ + 1 Bắc Đẩu Trùng Sinh Thuật.

+ Cấp 190: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.

+ Cấp 200: 2 Lễ Bao Năng Động, 2 bình Tiên Thảo Lộ (Tiểu), 1 Viêm Đế Lệnh, 1 Quế Hoa Tửu,  3 Phúc Lợi Đơn (Lễ Hộp), 1 Sát Thủ Giản, 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ.