=> Bảng tóm tắt sơ lược thời gian các hoạt động game đang diễn ra <=

* Tống Kim:

+ Thời gian: 11h, 13h, 19h, 21h, 23h (Báo danh trước 10 phút).

Riêng trận 21h khi đạt 1000 điểm trở lên nhận 1 Huân Công Bài Tống Kim, trên 3000 điểm nhận tiếp 1 Huân Công Bài Tống Kim. trên 5000 điểm nhận 1 Lễ Bao Bí Kíp.

* Nhím Béo Phì:
 + Thời gian: 11h30, 22h30.
- Giết Nhím Béo Phì nhận ngay: 5 Triệu Kinh Nghiệm và ngẫu nhiên các vật phẩm: Tiên Thảo Lộ, Bách Quả Lộ.
* Phong kỳ:
+ Thời gian: 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h, 24h.
* Boss Tiểu Hoàng Kim:
+ Thời gian: 12h, 20h15, 22h15.
- Giết Boss Hoàng Kim nhận được: 20 Triệu Kinh Nghiệm. Những người xung quanh nhận: 10 Triệu Kinh Nghiệm.
- Ngẫu nhiên các vật phẩm như: Bí Kíp Lễ Bao, Bàn Nhược Tâm Kinh, Thiết La Hán, Phi Phong, Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách quả Lộ, Mảnh Sơn Hà Xã Tắc x100,... và tỉ lệ ngẫu nhiên đồ xanh Opt cao.
* Boss Hoàng Kim:
+ Thời gian: 11h, 16h, 20h30.
- Giết Boss Hoàng Kim nhận được: 20 Triệu Kinh Nghiệm. Những người xung quanh nhận: 10 Triệu Kinh Nghiệm.
- Ngẫu nhiên các vật phẩm như: Bí Kíp Lễ Bao, Bàn Nhược Tâm Kinh, Thiết La Hán, Phi Phong, Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách quả Lộ, Mảnh Sơn Hà Xã Tắc x100,... và tỉ lệ ngẫu nhiên đồ xanh Opt cao.
* Boss Độc Cô: 
+ Thời gian: 19h45.
- Giết Boss Độc Cô nhận ngay 300 Triệu Kinh Nghiệm cho người Dame nhiều nhất vào Boss và 50 Triệu kinh nghiệm cho những ai đang ở gần Boss.
- Nhân ngẫu nhiên hàng loạt các vật phẩm giá trị ở Kỳ Trân Các và Đồ Xanh Opt cao.
* Phong Lăng Độ:
+ Mỗi giờ 1 lần, báo danh ở phút 45 các giờ.
+ Hạ gục Boss Đầu Lĩnh nhận: 20 Triệu Exp cùng ngẫu nhiên các vật phẩm: Tiên Thảo Lộ, Phúc Duyên, Lam Thủy Tinh, Tử Thủy Tinh, Lục Thủy Tinh, Tinh Hồng Bảo Thạch, Bàn Nhược Tâm Kinh,...
* Vượt ải:
+ Thời gian: Các giờ lẻ trong ngày (1h,3h,...21h,23h)
+ Hoàn thành vượt ải nhận: 200 Triệu Kinh Nghiệm và Lễ Vật Vượt Ải.
+ Vượt mỗi ải có cơ hội nhận đươc ngẫu nhiên các vật phẩm sau: Thiết La Hán, Phi Phong, Phúc Duyên, Tiên Thảo Lộ, Thiên Sơn Bảo Lộ, Bách quả Lộ, Mảnh Sơn Hà Xã Tắc x100,...
* Quả Hoàng Kim, Huy Hoàng - Chiến Long Động:
+ Thời gian: 12h, 20h.
* Viêm Đế Bảo Tàng:
+ Thời gian: 7h,11h,15h,19h,23h (Báo danh trước 5 phút).
+ Hoàn thành nhận ngày 50 Triệu Kinh nghiệm cũng Viêm Đế Bí Bảo nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên giá trị cao.
* Tiêu bang chiến:
+ Thời gian: 21h hàng ngày.
* Phong Hỏa Liên Thành:
+ Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần (9h10, 14h10, 21h10): Gặp Vệ Binh thành để đăng ký tham gia. Nhận Lượng Lớn Kinh Nghiệm khi tham gia.
 
* Hoa Sơn Đại Chiến:
+ Thời gian: 10h15, 21h15 vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần.
+ Chiến thắng Hoa Sơn Đại Chiến nhận: 100 Triệu Kinh Nghiệm, 5 Năng Động Lễ Bao, 1 Bộ Thủy Tinh.